ילדים שאינם רוצים לחיות

ישראל אור בך ילדים שאינם רועים לחיות ישראל אור בך ילדים שאינם רוצים לחיות הוצאת אוניברסיטת בר אילן ISRAEL OR-BACH THEY DON'T WANT TO LIVE הדפסה ראשונה — אפריל 1987 הדפסה שניה — ספטמבר 1987 הדפסה שלישית — דצמבר 1989  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן