אינדקס שמות אישים

אבו מאזן 321-318 , 229 , 219 , 215 , 205-204 אבו עלא 318 , 208-206 , 16 אובמה ברק 325-323 , 317 , 305 , 223 , 221 , 218 , 114 , 89-88 , 40 , 33-29 , 23-22 אולמרט אהוד , 217 , 215 , 204 , 164-163 , 142 , 118-117 , 114-113 , 111 , 106-104 319-318 , 229 , 226 , 224 , 221 אורון חיים ( גיומס ) 105 אלמליח אברהם 18 אסאד 232 , 224 , 219 , 210 , 66 ארבלי אלמוזלינו שושנה 247 ארידוריורם 193-191 , 162-161 , 152 ארליך שמחה 191-190 , 152 אשכול לוי 281 , 183 , 178 , 157 , 151-150 בגין מנחם 232 , 228 , 226-225 , 192 , 188 , 165 , 157 , 117 , 114 , 111 בוש גיורג' 323 , 233-232 , 222 , 111 , 42 , 33-29 , 27 ב"ליןיוסי 229-228 , 206 , 118 , 96 , 13 בייניש דורית 137 בלייר טוני 159 בן אליעזר פואד 113 בךבסט אבי 349-348 , 155 , 99 בן גוריון דוד , 177 , 165 , 157 , 150 , 111 , 56 , 15 227-226 , 221-220 , 180-179 בן עמי שלמה 13 בן פורת יורם 349-348 , 13 בן שחר חיים 349 , 283-281 , 207 כניון יוסי 250 ברגלס איתן 196 ברודט דוד 207 , 196 , 167 , 154 ברונו מיכאל 203 , 196 ברוש שרגא 147 ברק אהוד , 118-117 , 114-113 ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד