סיכום ומסקנה

בשנים האחרונות הצליחה מדינת ישראל לשפר באופן מהותי ומשמעותי את תיפקוד הסקטור העסקי שלה , אשר מתחרה בהצלחה בכל שווקי העולם . פירות הגלובליזציה כה היטיבו עם ישראל , שראוי להמשיך ולדבוק במגמת ההשתלבות בכלכלה העולמית , תוך התאמות נדרשות למשבר הנוכחי . עם זאת , המשך הצמיחה הכלכלית מותנה בשיפור מהותי של מצב הקבוצות החלשות והבינוניות באוכלוסייה , כיוון שאלה מהוות רוב בישראל , ואם הקיפאון במצבן ימשיך , הדבר יפגע ביכולת הצמיחה של ישראל , וללא ספק גם ביכולתה ליצור רווחה כלכלית ותרבותית . בתנאים אלה מוצע כאמור לחזור למסלול של גיבוש עקרונות מדינת הרווחה , יחד עם רפורמה מקיפה בחינוך ושיפור המשילות השלטונית . להרגשתי יישום ההמלצות לעיל , מתוך הסכמה לאומית רחבה , יביא את ישראל תוך מספר שנים לא רב , לשורה הראשונה של המדינות המפותחות . דור הילדים יגיע מוכן לשוק העבודה המודרני , והסקטור הציבורי יתחרה באיכותו עם הסקטור העסקי . לכאורה זהו חזון פשוט , שכן יישומו קשה , אולם ההצלחה במימוש היעדים תיצור גאווה לאומית ותסלק את הייאוש האוחז לא אחת באזרחי ישראל לנוכח פני המצב .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד