מימון הרפורמה והתייעלות מערכת החינוך

מימון הרפורמה לכל מרכיביה יבוא משני מקורות עיקריים : . 1 התקציב שכבר אושר על ידי הממשלה לחמש השנים הקרובות , ובכלל זה הגדלה שנתית נוספת בתקצוב המשרד . . 2 מהלכי התייעלות וקיצוצים במערכת הנוכחית , שאפרט עתה את הצעדים המרכזיים שראוי לנקוט בהם בתוך משרד החינוך , כדי לממן ולייעל את המערכת : א . ביטול כל פעילויות המשרד שאינן תורמות ליעד המרכזי של המשרד , שהוא שיפור הישגי התלמידים יחסית להישגי תלמידים בעולם המפותח . במסגרת זו ראוי לקצץ או להעביר פעילויות למשרדים אחרים בתחומים כמו הטלוויזיה הלימודית , תגבור לימודי יהדות , מוסד יד ושם , השירות הלאומי , הלימוד הקדם צבאי והחינוך למבוגרים . עם זאת , מוצע שנושאים הקשורים בתנועות הנוער והמתנ"סים ישארו באחריות המשרד , בגלל חשיבותם להישגי החינוך . מוצע גם לבצע קיצוץ חלקי של תקצוב פעילויות משותפות עם גורמים חיצוניים למשרדים . ב . מוצע לבצע מהלכי התייעלות נרחבים , ובכללם הקלה משמעותית במספר הבחינות , צמצום במספר המפקחים או עריכת שינוי בהגדרת תפקידיהם , ביטול האגף לחינוך התיישבותי , שכיום אין לו כל הצדקה מהותית . צמצום מהותי במספר המחוזות של המשרד , ובד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד