דרכים לשיפור ביחס למיעוטים

. 1 צמצום מספר התלמידים בכיתה על בסיס המדד הסוציו אקונומי ישפר בעיקר את מצב המיעוטים , משום שמרבית יישובי המגזר ממוקמים במקום נמוך במדד זה , כך שאלה יהנו מעיקר תוספת התקצוב , ובכלל זה גם נושא הבינוי . . 2 שוק העבודה הציבורי יצטרך ואף יחויב להרחיב את קליטת בני המיעוטים במקומות העבודה הממשלתיים והציבוריים . זהו תנאי מוקדם והכרחי לשינוי העתידי בשוק העבודה הישראלי . המהלך המשלים האחרון ברפורמה האמורה הוא החלת הרפורמה , שאימצה בבתי הספר היסודיים את תוכנית "אופק , "חדש גם על בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים . יישום כל ההמלצות לעיל , עשוי לשנות מהותית את הישגי התלמידים בכל רחבי ישראל תוך מאמץ לשיפור ממוקד באזורי פריפריה חלשים יחסית . הרפורמה תאפשר גם שיפור ברמת המורים ותייעל את עבודות המנהלים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד