המלצות מהותיות לשיפור מערכות החינוך בישראל

התמקדות בלימודי הליבה צריכה להיעשות באמצעים ישירים ועקיפים , שיביאו לתוצאה המקווה , והוא שיפור בהישגים היחסיים של תלמידי ישראל . להלן הצעדים המרכזים הראויים לביצוע : . 1 מבחינה כמותית יש להגדיל את משקל לימודי הליבה בכלל השיעורים מ 60-55 אחוזים ל 75-70 אחוזים . מערבת החינוך שואפת עדיין לשמור על ריבוי יחסי של שיעורים , "אחרים" ולדעתי יש לכבד החלטה ערכית זו ולשמור על פער מסוים , יחסית לארצות n . 0 ECD . 2 מומלץ להגדיל מהותית את משקל לימודי הליבה בבגרויות , על חשבון שיעורים אחרים , הן במספר היחידות והן במשקלם היחסי . במסגרת זו יש להגביל את מספר היחידות שמותר לגשת אליהם בבגרויות , כדי ליצור מיקוד מאמץ במקצועות מועדפים . . 3 פיצול תלמידים לכיתות קטנות יותר , ייעשה בעיקר בלימודי הליבה . . 4 בתי הספר יקבלו תמריצים כספיים וסמלי יוקרה , על הצלחה בשיפור היחסי של הישגי תלמידיהם במבחנים הבינלאומיים . . 5 בחינות הבגרות יתבצעו רק בכיתה י"ב , כאשר בשאר השנים הן יבוטלו כליל . הזמן הלימודי שייחסך נאמד בחצי שנת לימוד לפחות , ימוקד במאמץ לשפר את הישגי התלמידים . . 6 מורים במקצועות הליבה יקבלו תמריצי ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד