המלצות לשיפור מערכת החינוך

כמו בכל התחומים הכלכליים והחברתיים , גם בנושא החינוך יש לקבוע יעד מדיד בינלאומי . בכל רפורמה בחינוך מוצע לקבוע שהיעד של מערכת החינוך הוא לשפר את המיקום היחסי של הישגי תלמידנו בהשוואה לעולם . אל יעד זה ימוקדו תשומות הלימוד ומאמצי בתי הספר . יעד זה צריך להיות מרכזי משום שהוא הגורם שיקבע את שיעורי הצמיחה הצפויים במשק ואת דפוסי חלוקת ההכנסות בעתיד . בעולם פתוח לחלוטין , בו תנועות הסחורות , השירותים , המט"ח וההון חופשיים לגמרי , כל בוגר בית ספר בכל תחום , מתחרה עם מקבילו בעולם , באמצעות שליטתו בשפתו , ( קריאת טקסט , עושר שפה ורמת ניסוח בכתב ובעל פה , ( באנגלית , במתמטיקה ובטכנולוגיה , הם שיקבעו את יתרונו היחסי בשוק העבודה . מוצע להוסיף להגדרת לימודי הליבה , גם את תחום הכלכלה , שכיום הוא אחד מכישורי החיים ההכרחיים בעולם המודרני . מרבית המדינות המפותחות הבינו כלל זה ומיקרו את מאמציהם בתחומי הליבה , חלקן הדגישו יותר את הטכנולוגיה ( אירלנד , ( חלקן את שפתן ( פינלנד , ( וחלקן העניקו משקל שווה לכל המקצועות , כיוון שעתידן תלוי בהישגים היחסיים של ילדיהם בלימודי הליבה . בתנאים אלה , ההמלצות שיפורטו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד