גורמי הכישלון בחינוך

. 1 משקל נמוך של לימודי ליבה מדינות n 0 ECD נותנות לתלמיד מספר שעות כללי קטן יחסית בהשוואה לישראל , אולם הן ממקדות את ההוראה בלימודי הליבה בשיעור של כ 90-80 אחוזים . שיעורים המתמקדים במקצועות הרלבנטיים לשוק העבודה הבינלאומי והם : השפה המקומית , מתמטיקה , טכנולוגיה ושפה זרה . ואילו בישראל רק 60-55 אחוזים מן השיעורים מרוכזים בתחומים אלה . כך שהפיגור בנושא זה גדול באופן יחסי . נתונים משווים נוספים שפורסמו על ידי דר' דן בן דויד מאוניברסיטת תל אביב , מדגימים היטב את הזנחת לימודי הליבה . כך למשל , מחצית מן התלמידים בישראל בגיל , 15 למדו פחות משעתיים בשבוע מקצועות מדעיים , לעומת שליש במדינות ה ס . 0 £ 0 תוצאות שליליות מקבילות נמצאו גם בלימודי הקריאה והכתיבה 34 ) לעומת 14 אחוזים ) ואפילו במתמטיקה 17 ) לעומת 14 אחוזים . ( הנתונים מראים הזנחה עקבית של לימודי הליבה , על כן התוצאות השליליות בהתאם . ישראל מנסה אולי להגדיל את היקף הלימודים בתחום זה , באמצעות למידה עצמית ושיעורים פרטיים , אך ללא הצלחה רבה , ובודאי תוך הזנחת הקבוצות החלשות באוכלוסייה , שאינן מסוגלות לממן הוצאות פרטיות לחינוך , או ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד