הקמת מועצה כלכלית־חברתית

הקשיים החמורים במשילות מחייבים , להערכתי , הקמת מועצה כלכלית חברתית אשר תתמקד בהמלצות לקביעת מערכת ההעדפות הלאומית בתחום הכלכלה , ותקבע את מכלול הרפורמות הנדרשות לשינוי היעדים . לדעתי , המסגרת המקרו כלכלית מתנהלת נכון על ידי משרד האוצר ובנק ישראל , וכך גם מדיניות פתיחת השווקים והפרטת הסקטור העסקי . תחומים אלה הם מקצועיים טהורים וצריכים להישאר בידי הדרגים המקצועיים , ללא שיתוף המועצה הכלכלית חברתית . האוצר , בנק ישראל והיועץ הכלכלי של ראש הממשלה , הם שיקבעו בלעדית את מסגרת התקציב לשנים הבאות , את תקרת ההוצאות , מסגרת מדיניות המיסים והגירעון התקציבי . אלה יוגשו למועצה הכלכלית חברתית כמוצר מוגמר . המועצה , שתכלול את נציגי הממשלה , איגודי העובדים והמעסיקים , תקבע לאחר דיונים מחקריים מקצועיים יסודיים את היעדים המועדפים , את המשאבים הנדרשים לשינוי , ואת מקורות המימון הפנים תקציביים . המועצה תעסוק במכלול הנושאים החברתיים , החל בחינוך ורווחה ועד בריאות ותשתיות , ותהיה צד גם במסגרת תקציב הביטחון . הפעלת המועצה תיעשה באופן סימולטני תוך האצלת הסמכויות מהאוצר למשרדי הממשלה , ותגבה את כל צעדי המדי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד