משרד האוצר ושאר משרדי הממשלה

קיים הכרח להעביר את כל הניהול הפנים משרדי ובכל התחומים למשרדים היעודיים , ולהוציא נושא זה מידי ניהול , פיקוח ובקרה של משרד האוצר . ראוי שכבר בשנת , 2011 ולאחר הכנה מדוקדקת , הדיון בין האוצר לכל משרד ומשרד יתנהל רק על מסגרת התקציב . כל שאר המשתנים הנוגעים להרכב הפנימי ולהעברה בין הסעיפים , יהיה נתון בידי המשרד הספציפי , שיפעל בסוכנות ביצוע . ברור שמדיניות השכר תהיה עדיין כפופה לממונה על השכר , עם טווח גמישות גדול יותר , אולם בשאר התחומים הגמישות תהיה מוחלטת והבקרה חיצונית , אך מנותקת מן האוצר . יתד על כן , משרד האוצר יימנע גם מהשתתפות או מהבעת דעה , ביחס להעברה בין סעיפים , ולא ישתתף בשום ועדה הקשורה לתקציבי המשרדים . כך למשל , נציג האוצר לא יהיה חבר בוועדת סל התרופות , שתעבור בלעדית לחזקת משרד הבריאות ולאחריותו . משרד זה יבין אז היטב , שאם סעיף סל התרופות יגדל , עליו תוטל האחריות להגדיר במדויק קיצוץ בסעיף כזה או אחר , בהתאם להחלטותיו . בהתאם לחוק יעביר המשרד הייעודי כל שינוי בכנסת , בוועדותיה או בהליך מנהלי תקין . דוגמה נוספת היא בתחום התרבות : רק משרדי החינוך והתרבות הם שיקבעו למשל את...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד