המלצות לשינוי

תנאי מוקדם וכנראה הכרחי לרפורמות המוצעות , הוא לסברתי , שינוי שיטת הבחירות . במצב הנוכחי , שבו לכל אחת מחמש המפלגות הגדולות יש יותר מ 10 חברי כנסת , אבל לראש הממשלה אין מעמד הניגזר מתמיכת העם , לפיכך המשילות היא כמעט בלתי אפשרית . בפרק זה לא אתייחס במפורט לרפורמה הנדרשת בתחום זה , כיוון שהיא שייכת לתחום ההתמחות של אנשי מדעי המדינה . אולם ברור מאליו , ששיטת השלטון שמביאה לנפילת ממשלה בממוצע כל שנתיים , אינה יכולה ליצור תשתית לרפורמות ולמדיניות ארוכת טווח . אולם בהנחה או בתקווה ששיטת הבחירות תשתנה בבחירות הבאות , המהפך הנדרש בישראל לדעתי הוא בשני מישורים : יחסי האוצר עם שאר המשרדים , והקמת מועצה כלכלית חברתית , והנה הפירוט המסביר את גישתי :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד