מדינת ישראל - כשלי המשילות

בכל פרקי הספר הודגם תהליך שקיעת המשילות של מדינת ישראל , במעבר מן הדור הראשון של מפא "י ההיסטורית לדור השני , בו נוטרלו בהדרגה כל מרכיבי המשילות , להוציא מימוש היעדים של יציבות פיננסית ופתיחת שווקים ולעיתים גם תהליך ההפרטה של הסקטור העסקי . מרי פעם ישראל קיבלה אמנם הכרעות אסטרטגיות וקבעה יערים ברורים , אבל על פי רוב לא הצליחה לממשם , כך דעכו למשל המלצותיה של ועדת דוברת , שאושרו אך נגנזו . וכך קורה בימים אלה גם להמלצותיה של ועדת שוחט בתחום ההשכלה האקדמית . מדינת ישראל לא הצליחה לממש את הרפורמה המובטחת במנהל מקרקעי ישראל , הרכבת הקלה בגוש דן נראית היום רחוקה ממימוש כמו לפני עשר שנים , ותוכנית יישובם של מפוני גוש קטיף עודנה מגמגמת . וכך המצב גם מגמת שינוי פני ירושלים , שלעת עתה תוצאותיה אפסיות . יש לדעת כי מדינת ישראל מסוגלת לקבוע רפורמות כרצונה , אולם גם לצפות לכך שבמרבית המקרים סיכויי המימוש נעים בין דלות לאפסיות . הבשלים השונים במשילות פורטו בפרקים הקודמים , וחשוב לשוב ולזכור כמה מהם : . 1 ראש הממשלה נמנע מלהתערב ממש כשינוי מערכת ההעדפות התקציבית , כדי לא ליצור עימות עם אותם שרים פוליט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד