ב. המשילות והרפורמה המוצעת

הקוץ שבאליה הדוקרני ביותר של מדינת ישראל בדור האחרון הוא העדר מנהיגות נאותה . והידרדרות של תחום המשילות , כמו גם אי היכולת לקבל החלטות אסטרטגיות בתחום החברתי כלכלי וליישמן . אחד ממובילי הכלכלה האירית בעשור האחרון אמר , שהמאפיין המרכזי ביותר של הצלחת המהפכה הכלכלית חברתית האירית הוא הטיפול בתשתיות המוזנחות , שקודם לכן כמעט לא התפתחו באירלנד . כאשר הובעה תמיהה לנוכח הערה זו , השיב , שאירלנד העבירה את עיקר משאביה לחינוך הטכנולוגי אל כל תושביה . וכפועל יוצא מכך ויתרה על יעדים אחרים ובכללן התשתיות . עכשיו , הוסיף , תתחיל אירלנד לפתח תחום זה , משהושלם היעד של החינוך . הערה זו של המנהיג האירי מבטאת יותר מכל את מודל המשילות , שפירושו הצורך לקבוע מערכת ההעדפות ברורה של תחום אחד או שניים , ושמירת הקיים לעת עתה כשאר התחומים אשר יטופלו כהמשך . גם ספרד פעלה באופן דומה . היא מיקרה את מאמציה בתשתית פיזית , בעוד שהחינוך נשאר משני . שני המודלים הצליחו כיוון שהיו עקביים וראויים . המשילות פירושה אפוא קביעת יעד אחד , ובמקביל בחינה יסודית ומעמיקה כיצד אפשר יהיה להשיגו . יצחק רבין הפנה משאבי ענק לחינוך והגד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד