3. סבסוד מגזרי ועידוד אזורי פיתוח

על פי הערכתי המקצועית , ראוי לבטל בהדרגה סבסודים מגזריים ולהמשיך במענקים ובהקלות מס רק באזורי הפיתוח . במשק הפתוח לחלוטין לתחרות בשל יבוא , ראוי שהמדינה תימנע מהעדפה של תחוס אחד על משנהו , משום שהדבר גורם לעיוותים כלכליים ולמעורבות פוליטית וביורוקרטיה בזבזנית , לכן יש לבטל עידודים ממשלתיים ישירים , במו"פ , חוקי עידוד השקעות ועידודים סקטרריאלים אחרים . עם זאת על המדינה להמשיך בעידודים אזוריים בהתאם לערכיה האידאולוגיים והחברתיים , ולסייע לאזורים אלה בחוקי עידוד שונים . הסיוע צריך להתפזר על פני תחומים מגוונים ובמינון נמוך , כדי שלא יפגע ביעילות הכלכלית ( עידוד לשווק , להכשרה מקצועית , להון וכדומה . (  אל הספר
הקיבוץ המאוחד