2. מערכת המיסים

מערכת המיסים בישראל מאופיינת בכך שהיא עומדת בקריטריונים הבינלאומיים הראויים , ונטל המס הכולל תואם את המקובל בעולם ( כ 37 אחוזי תוצר . ( שיעור מס החברות והיחידים מאפשר תחרות עם שווקי העולם ומיסי הצריכה הם בשיעורים מתונים ועל בסיס רחב של מוצרים ושירותים . בתנאים אלה מוצע שלא להמשיך ולהפחית בשיעורי המס מעבר להחלטות הממשלה , ובכך לאפשר גידול הוצאות בתחומי בריאות , חינוך ורווחה . הורדת מיסים נוספת תתאפשר רק לאחר שימומש יעד החוב הלאומי 60 ) אחוזי תוצר . ( לדעתי , אין להפעיל בישראל חובת דווח כללית , ולפיכך יש לשמור על רמת החיכוך הנמוכה בין מרבית האוכלוסייה לבין שלטונות המס , ועדיף להימנע מכל מהלך שמחייב דיווחים משפחתיים מפורטים . כך לדוגמה , תימרוץ האימהות לצאת לעבודה ייעשה באמצעות סבסוד המעונות ונקודות זיכוי , ולא באמצעות הכרה בהוצאות מטפלת ועוזרת ; סיוע בדיור יעשה באמצעות תימרוצים כספיים ישירים בהלוואות , ולא דרך הכרה בהוצאות הריבית על משכנתאות וכדומה . אינני רואה דרך יעילה יותר לבצע דווח כללי על ההכנסות , במדינה בה חלקים גדולים מן האוכלוסייה הם קשישים , חרדים ומעוטים שברור כי דרישות הדווה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד