1. מדיניות הרווחה

תנאי לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית הינו שמירה ופיתוח של עקרונות מדינת הרווחה , והימנעות ממעבר למדינת סעד . מהלך מסוג זה מחייב הצמדה של קצבאות הזיקנה והנכים לשכר הממוצע , שמירה על רמה סבירה של שאר הקצבאות והעלאה מהותית בדמי האבטלה והסיעוד . שתיהן נמצאות עתה ברמה נמוכה מדי . מדינת רווחה מחייבת שמירה על רמת הוצאה ציבורית גבוהה יחסית בבריאות ובחינוך , ובלימת המגמה של עליית משקל ההוצאה הפרטית בתחומים אלה . שמירת עקרונותיה הבסיסיים של מדינת הרווחה , תחייב גם יתר מעורבות של המדינה במלכר"ים השונים , כעיקר אלה שמסייעים לציבור במזון ובדיור בסיסי . מחויבות זו של המדינה תיגדל לדעתי בתקופה הקרובה , עקב ההאטה הצפויה במשק , ותחייב מיסוד של מערכת פתרונות הולמת . מלוי דרישות מדינת הרווחה יחייב הגמשה של תקרת הוצאות הממשלה לרמה הגבוהה מן הקיים בשנים האחרונות , 1 . 7 ) אחוזים , כלומר אפס לנפש ) אך נמוכה משיעור הצמיחה הכולל , כדי להתקדם ביעד של הקטנת היחס של החוב הלאומי כאחוז מהתוצר . יש להדגיש , שמדינת רווחה נדרשת גם להרחבת ההשקעה בתחומי התרבות והאמנות , בעיקר לעידוד צריכת תרבות על ידי הקבוצות החלשות ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד