כללי

היעד המרכזי של מדינת ישראל הוא להגיע בהדרגה לרמת התוצר לנפש של המדינות המפותחות , יחד עם שיפור מהותי בחלוקת ההכנסות , כך שרווחת מרבית האוכלוסייה תשתפר באופן משמעותי . בשנים האחרונות ועד המשבר העולמי הנוכחי , הייתה הצמיחה לנפש מהירה יחסית , אולם ללא שיפור בחלוקת הכנסות , ומימדי העוני שמרו למרבה הצער על יציבות . הירידה בשיעורי האבטלה והעלייה בשיעורי ההשתתפות בשוק העבודה שיפרו אמנם את מצבם הכלכלי המוחלט של הקבוצות החלשות , אולם שיפור זה הוא זמני , משום שהאטת הצמיחה במשבר הנוכחי , שוב תיפגע בקבוצות האלה . בתנאים אלה נדרשת הממשלה לבחון את נקודות החולשה המרכזיות של המערכת הכלכלית בישראל , ולבחון האם רפורמה מהותית תביא לתפנית חיובית ארוכת טווח בצמיחה ובחלוקת ההכנסות באופן שוויוני יותר . בפרקי הספר השונים נבחנו מדיניות המיסים , הרפורמות בשווקי המט"ח , ההון והמוצרים . קודם דנתי בחוקי העידוד השונים ובהשפעותיהם על הכלכלה . המסקנות היו ברורות : בכל התחומים האמורים המצב סביר עד טוב , אס כי ראוי לבצע עידכונים ושינויים . אולם ההשלכות ארוכות הטווח מצומצמות . במציאות זו קל לזהות את שתי נקודות החולשה המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד