פרק 13: מדינת ישראל - העשור השביעי ממצפן אבוד לתקווה