הערות אחדות בשולי הפרק מדיניות קיצרת טווח וארוכת טווח

בתחילת כהונתו של מר הירשזון כשר אוצר בשנת , 2006 הוזמנתי על ידו לדיון כלכלי . בעל פה ובכתב אמרתי אז שאם ממשלת ישראל לא תפעל כלל , אנו צפויים ל 3-2 שנים מצוינות מבחינה כלכלית . ההנחה שהתממשה במלואה אמרה , שמשק הצומח בשיעור של 5-4 אחוזים במשולב עם תקרת גידול הוצאות ממשלה של 1 . 7-1 אחוזים לשנה , תביא לגירעון תקציבי אפסי , לחוב לאומי נמוך ולשוק אג"ח ומניות מצוין . כך אמנם קרה , והמשק המשיך בשיעורי צמיחה גבוהים מאוד . השאלה היא כמובן , אם לצד המדיניות קצרת הטווח , על המדינה לפעול לשינויים מהותיים גם בחינוך , תשתיות ורווחה . כיוון שבתחומים אלה אי עשייה פירושה החרפת המגמות השליליות ופגיעה ארוכת טווח ביציבות ובצמיחה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד