הויכוח על נטל המס בישראל - דיון משעמם

נטל המס בישראל הוא ממוצע ורגיל בכל השוואה בינלאומית . הנטל הכולל הוא כ 37-36 אחוזי תוצר , ואנו ממוקמים במקום ה 16 מתוך 31 מדינות ה ס , 0 £€ כך הדבר גם ביחס למס השולי על יחידים ומס החברות , שם ממוקמת ישראל במקום ה 13 מתוך 31 מדינות . המאפיין הכמעט ייחורי של המשק הישראלי , הוא נטל מס עקיף גבוה מן הממוצע של מדינות n , OECD כ 17 אחוזים לעומת כ 11 אחוזים במדינות n . 0 ECD לעומת זאת , נטל המיסוי הישיר הוא כ 19 אחוזים בלבד , לעומת ממוצע של כ 22 אחוזים שם . אין בכך שום דבר מיוחד או מעניין .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד