נורמות של העלמות מס ואליהו מרידור

בתחילת שנות ה 50 בהיותי תלמיד בגימנסיה רחביה בירושלים של אז , ולא חזיתי כמובן שאהיה בעתיד הממונה על הכנסות המדינה . פרחה אז השמועה לפיה ח"כ אליהו מרידוד , הוא עורך הדין היחיד בעיר שמשלם מס מלא כחוק . בתקופה זו שיעורי מס ההכנסה ומלוות החובה הגיעו בשוליים ל 85 אחוזים ויותר . מס הכנסה פעל לפי תחשיבים ענפיים ולכן מקובל היה שלא לדווח אמת ולהגיע לפשרה עם שלטונות המס . הייתה זו הנורמה של אז , אבל בדור האחרון היא השתנתה כליל , אולם אנקדוטה מרידוד , מבטאת יותר מכל את הנורמות ששררו אז .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד