פתרון פינתי

כפי שהדגשתי לעיל , הפשע המאורגן שולט היום בכל אתר ואתר בחיינו . הוא מחזיק ומפעיל את כל בתי ההימורים הלא חוקיים ; אוסף את כל הבקבוקים הזכאים להחזר פיקדון ; מחזיק את כל כלי הרכב המוכרים ארטיקים וסנדוויצים בחופי הים ; מנהל את עבודת הקבצנים בפינות הרחוב , ומקבל תמורה על "שמירת" מסעדות ובתי קפה ( פרוטקשן . ( בהנחה שמדינת ישראל רוצה אכן להילחם בפשע ממוסר זה , עליה להפעיל את כל האמצעים החוקיים הבינלאומיים והמקומיים . אך עיקר תפקידה הוא לייבש את מקורות ההכנסה של עולם הפשע . על כן ראוי לבטל את חוק הפיקדון על הבקבוקים , חשוב למסד באופן חוקי את ההימורים , ונחוץ לבטל כל איסור והגבלה שמביאה את העולם התחתון לפעול בה , כפי שאירע בעבר בתחום המט"ח וההלוואות בשוק האפור . הלחימה בפשע המאורגן היא קודם כל מלחמה במקורות ההכנסה שלו , ובמקביל מלחמה בפושעים עצמם . וראוי לקבוע זאת כעדיפות גבוהה ביותר של החברה הישראלית למען שלמותה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד