דוגמאות מן העולם

אחת הרעות החולות של המחוקק והרפורמטור היא הבאת דוגמאות מן העולם . מתוך 180-170 המדינות הרלבנטיות להשוואה , תמיד נמצא דוגמה הזויה ממדינה זו או אחרת , על כן אם נערכת השוואה , עליה להתייחס לממוצעים או למגמות , ולא לדוגמאות מקריות וביזריות . דבר זה נכון הן בכלכלה והן בחברה ובפוליטיקה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד