משגה הנחת הזמניות

הדרג המקצועי המנהל תחום כלכלי בממשלה , צריך להישמר מכל צעד המוגדר כזמני , משום שסיכוייו לבטל את הצער לאחר זמן מוגבל ומותנה בהתפתחויות פוליטיות ופרלמנטריות , הדבר יהיה נתון ליחסי הכוחות השונים אז . הוועדה למיסוי ירוק קבעה למשל שמס הקנייה על מכוניות חשמליות יעלה באופן ניכר ב . 2014 האם באמת יש לה סיכוי לקבוע מה יקרה בעוד שבע שנים ? ספק . לכן עכשיו עליה לתת המלצות זהירות יותר , ולקבוע כבר היום פער מצומצם יותר במס הקנייה המוטל על רכב חשמלי , לעומת מס הקנייה המוטל על כלל כלי הרכב במדינה . טעויות מסוג זה כבר נעשו בעבר . כך למשל בשנת 1941 נקבע לשנה חוק הגנת הדייר , אבל הוא נמשך עד שנת 1961 וביטל כל אפשרות אפילו לעד לבנות בנייה להשכרה . חוק העידוד לאזורי פיתוח ולאילת נקבע לשם מימוש יער מוגדר . כאשר יער זה הושג , אי אפשר היה לבטל את ההטבה משום שהפוליטיקאים לא אפשרו זאת .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד