אחריות הדרג המקצועי

פקיד מקצועי הממונה על תחום מסוים , אחראי על תפקוד אותו תחום , אולם במקרים רבים , כלל לא ברור הגבול בין תחומי האחריות של הדרג הפוליטי לעומת הדרג המקצועי . אנסה אפוא לחרד את ההבחנה . הדרג הפוליטי יכול לקבוע שהתנחלויות מעבר לקו הירוק חשובות למדינה יותר מאשר יישובים בתוך הקו הירוק , לכן צריך לתת להן הקלות מס . זוהי החלטה פוליטית אידיאולוגית , לפיכך העובד המקצועי אינו צריך לערער עליה . לעומת זאת , אם הדרג הפוליטי מנסה לכפות על הממונה על הכנסות המדינה להטיל מיסוי קצבאות ילדים או פיקדון על בקבוקים , כאשר בשני המקרים אין בסיס ביצועי ליישום ההצעה , על העובד המקצועי לסרב ליישם את ההצעה ואף להגיש את התפטרותו . אציין שלדעתי דרג מקצועי צריך ללוות כל מהלך או רפורמה בכל הדרגים האפשריים , החל בממשלה ובכנסת דרך התקשורת ודעת הקהל . אחריות הדרג המקצועי אינה מסתיימת במתן הצעות מקצועיות , אלא בהגדלת הסיכוי ליישום המטרה . זאת ועוד , אין טעם להעלות הצעות ולו גם הטובות ביותר , אם אין סיכוי פוליטי ליישמן . לכן במקרים רבים מביא העובד המקצועי הצעה קצת פחות טובה , מנקודת ראות תיאורטית , אך כזו שאפשר ליישמה הן מבח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד