היכן מוקדי השחיתות?

לפני כארבע שנים פנו אלי כמה מראשי יחידות במשטרה ( חקירות כלכליות ) בשאלה , היכן נמצאת השחיתות בישראל ? עניתי שאפשר למצוא אותה בכל מקום בו יש לשרים ולפקידים גמישות בהקצאות משאבי המרינה , לפי החלטתם . לשאלתם היכן קיים הדבר , אמרתי שהמוקדים העיקריים נעוצים ברישיונות לעובדים הזרים , בהקצאת קרקעות , במכסות מים , במכסות יבוא ( בעיקר חקלאי ) ובחוקי עידוד למיניהם , כמו למשל חוקי עידוד השקעות , חוקי מחקר ופיתוח , סיוע למגזר העצמאים וכמובן במכרזים של חברות ממשלתיות . הדגשתי , שחששות מסוימים לשחיתות יש גם בכל מוקדי הגבייה של מיסי המדינה , כאשר לפקיד יש גמישות בקביעת חבות המס , ולא תמיד הקריטריונים אכן ברורים . ההנחה היא , שכללי המשחק אותם קובעת המדינה , הם שקובעים את היקף השחיתות הפוליטית והביורוקרטית , ולא אופיים של הפוליטיקאים והפקידים , לכן , שינוי כללי המשחק יקטין את היקף השחיתות הפוליטית לרמות המקובלות בצפון אירופה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד