ירון זליכה ונושא השחיתות

יכולים להיות חילוקי דעות ביחס לאישיותו ואופיו של ירון זליכה , החשב הכללי הקודם , ובכלל זה גם ביקורת ביחס ליכולתו לעבוד עם ראשי אגפים אחרים באוצר , אולם לית מאן דפליג , שפעולותיו כחשב כללי העידו על הבנתו את הצורך להילחם בשחיתות על ידי דרישה לשקיפות , הגינות וכללי משחק ברורים , בין המדינה לבין הסקטור העסקי . ירון זליכה הצליח לנתץ את הנורמות של מכרזים חצי פיקטיביים , בהם ידעו הזוכים מראש שלא יקיימו את התנאים . זליכה מנע חופש החלטה במכרזים לפוליטיקאים ולפקידים , והקפיד על קיום מדוקדק של החוזים הממשלתיים ועל תשלום הוגן , ראוי ובזמן .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד