המשבר הנוכחי ומדיניות המיסוי

ההאטה הכלכלית בשנת 2009 מגדילה באופן משמעותי ביותר את הגירעון התקציבי עקב ירידת ההכנסות ממיסים , ובמקביל מקטינה את כוח הקנייה של הציבור ואת הביקושים לצריכה הפרטית . הדילמה הניצבת בפני המנהיגים היא , האם להמשיך במדיניות של הפחתת מיסים ואף להאיץ אותה , או דוקא לעצור את תהליך הורדת המיסים הקבוע בחוק ולהעלות את המיסים . המשך הורדת המיסים יסייע לביקושים במשק , אולם לאורך זמן יחייב המשך הורדת הוצאות הממשלה כדי לא ליצור גירעון תקציבי בטווח הארוך . הורדת ההוצאות תיפגע ודאי בתחומי הרווחה , הבריאות והחינוך , על כן הדילמה קשה גם במובנים האידאולוגיים חברתיים . אני צופה כי בשנת 2010-2009 יתחדד הוויכוח בין תומכי הורדת נטל המיסים בישראל , והורדת משקל הוצאות הממשלה בתוצר , לבין אחרים המחזיקים בעמדה סוציאל דמוקרטית בעיקר , שיטענו כי בטווח הארוך יש לשאוף למשקל גבוה יותר של הוצאות הממשלה , ולכן גם לנטל מיסים גבוה יותר . בתקציב לשנים 2010-2009 ראינו עליה מהותית בגידול הוצאות הממשלה ( כ 3 אחוזים ) והיא הביאה לעלייה חדה בנטל המס בהיקף של כ 10 מיליארד ש"ח . אולם קשה עדיין להעריך אם יש כאן שינוי אסטרטגי או ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד