העלמות מס ושוק שחור בישראל

מתודולוגיות שונות בוחנות את שאלת היקף הפעילות הכלכלית הלא מדווחת , יחסית לכלל הפעילות הכלכלית . המסקנות בדרך כלל הן עקביות . בשוויץ ובצפון אירופה אחוז הפעילות של ההון השחור הוא כ 5-3 אחוזים , במערב אירופה ובצפון אמריקה כ 10-8 אחוזים , ובאיטליה ובלגיה ( הגבוהות במערב ) כ 15-13 אחוזים , ובישראל כ 20-15 אחוזים . בבריה"מ הקומוניסטית למשל , היקף הפעילות הלא מדווחת נאמד אז ב 45-35 אחוזים לפחות . ההנחה הבסיסית היא , שטבע האדם דומה בכל העולם , כך שכל הפערים מוסברים בכללי המשחק השונים בין המדינות , ואלה השפיעו בהדרגה גם על הנורמות המקובלות . הבה ננסה לבחון את הגורמים המרכזיים הקובעים את היקף הפעילות הלא מדווחת בכמה ארצות , ונבחן את מקומנו במדדים אלה היום ובעבר . . 1 ריבוי הגבלות רישיונות ומכסות קריטריון זה נחשב מרכזי בנושא העלמת מס . ככל שקיימות במדינה יותר הגבלות , רישיונות ומכסות , כך היקף ההון השחור יהיה גדול יותר . בבריה"מ כל הפעילות הכלכלית הייתה תחת מגבלות ממשלתיות אשר קבעו את היקף הייצור , הנורמות , המחירים וכדומה , על כן ממילא חלק משמעותי מן הפעילות הפך לבלתי מדווח . בבריה"מ ברור ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד