הדילמה העתידית

הדילמה המרכזית של מדינת ישראל היא , האם לעבור לדיווח כללי ובכך לאפשר מבחינה פוטנציאלית , מדיניות סלקטיבית על בסיס ההכנסה המשפחתית , או להישאר במסגרת הקיימת . כיום קובעת המערכת הסוציאלית הקלות או סבסודים רק על פי מאפיינים דמוגרפיים כמו גיל , אזור גיאוגרפי או מחלות כרוניות . כך נוהגת המערכת בנושאי בריאות או רווחה . יתר על כן , מקבלי הבטחת הכנסה מחויבים בדיווח לצורך זכאות . אין דרך לבצע מערכת סלקטיבית על בסיס הכנסה , משום שאין בנמצא בסיס נתונים מסוג זה . בתקופה זו גוברים הלחצים לבניית בסיס נתונים על ההכנסות המשפחתיות . בשלוש קריאות העבירה הכנסת חוק מס הכנסה שלילי , המתבסס על ההכנסות המשפחתיות ומספר הילדים במשפחה . כיום אין נתון כזה . בתקופה האחרונה היה ניסיון בכנסת להעביר חקיקה בנושא הכרה בהוצאות מטפלת ועוזרת , ונידונה הצעה להכרה בהוצאות ריבית על משכנתאות . למעשה כל החקיקות האמורות הן וירטואליות , משום שקשה מאוד ליישמן , אזרח שינסה לקבל החזר מס במסגרת החוק יחוייב להגיש דו"ח מס הכנסה מפורט . רוב האזרחים ימנעו מכך עקב העלויות המתחיבות מהגשת הדו"ח וחשש ליצור מגע עם שלטונות המס . בשנים הקרובו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד