יתרונות המודל המשפחתי

. 1 המס הפרוגרסיבי מוטל על כל הכנסות המשפחה מכל המקורות הפיננסיים שלה , ממילא קיימת התחשבות בכל מרכיבי יחידת הצריכה המשפחתית . כך למשל בצרפת מרכזים את כל ההכנסות מצד אחד , ומצד שני קובעים מדרגות מס לפי גודל משפחה מתוקנן , כך שהפרוגרסיביות מוטלת על יחידת הצריכה , לפי פוטנציאל הצריכה המתוקנן שלה . . 2 היחס לכל שקל הכנסה הוא זהה , כאשר מקורו בהכנסות מיגיעה אישית , מרווחי הון , מניירות ערך או ממכירת נכסי נדל"ן , בכך נמנעת אפליה ביחס לסוגים שונים של הכנסות . . 3 מערכת המס המשפחתית מתחשבת בדרך כלל בכל ההוצאות הנגזרות מיצירת כלל ההכנסה . היא מכירה בהוצאות מטפלת , היא מכירה בהוצאות ריבית על משכנתאות וכדומה . במקרה זה היא מטילה כמובן גם מס שבח על רווחים הנגזרים ממכירת דירת מגורים , ואפילו אם נמכרת רק דירת המגורים היחידה של המשפחה . . 4 שיטת המס המשפחתית מחייבת דיווח משפחתי על סך כל ההכנסות , על כן היא יוצרת פוטנציאל לניהול מדיניות סוציאלית על בסיס ההכנסה המשפחתית . המידע על ההכנסות הוא מלא , ולכן אפשר לבצע מדיניות סלקטיבית , על בסיס הכנסה בנושאי בריאות , חינוך , רווחה וכדומה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד