הדילמות העתידיות של מערכת המס

ככלל , המדינה הצליחה להתאים את מערכת המס בישראל לזו שמקובלת בעולם . ודאי שאפשר לשפר פה ושם , אולם אין היום בעיה מהותית או עקרונית בסוגי המיסים או בשיעוריהם . בעיקרון , מדינת ישראל העדיפה שיחידת המס , בהכנסות ממיסים על יגיעה אישית , תחושב על פי הפרט ולא המשפחה , עם תיקונים מסוימים ליחידה המשפחתית . צרפת , לוקסמבורג ובמידה רבה גם ארה"ב וקנדה בחרו את הפינה השנייה . לשיטתן , המשפחה היא יחידת המיסוי הראויה , משום שהיא גם יחידת הצריכה . זוהי הסיבה לפרוגרסיביות של מערכת המס , שלדעתן צריכה להיות מופעלת על כלל ההכנסה המשפחתית . המודל המשפחתי מייצר תוצאות חיוביות אך גם שליליות , בהשוואה למודל הנישום הבודד , וננסה להדגים זאת .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד