אסטרטגיית הדור הראשון והשינוי בדור השני - פירוט

בכל התקופה שבין 1950 ל 197 5 הייתה מערכת המס מעורבת בקידום נושאים שונים ומשונים של המדיניות הכלכלית . המעורבות הקיצונית והמוזרה ביותר הייתה בתחום מדיניות השכר , שלפיה שרי האוצר קובעים פטורים והקלות מס כאמצעי לתופסת שכר נטו , לקבוצות ש"המלך חפץ . "ביקרן למדיניות זו היו שני נימוקים : כל הקלת מס לקבוצות עובדים ספציפיים על הכנסה " צבועה" בסעיף מסוים לא תעבור לקבוצות עובדים אחרות ( בניגוד לתוספת שכר כללית , ( ובנוסף , התוספת תהיה גבוהה יחסית משום שתהיה פטורה ממס ההכנסה השולי , שהגיע באותה תקופה לרמות של 85-70 אחוזים . במסגרת זו ניתן פטור ממס להפרשות עובד ומעביד לקרן השתלמות , כאשר למעשה השימוש בו היה לכל נושא ולאו דווקא ללימודים ( לאחר 6 שנים , ( ניתנו תוספות שכר פטורות ממס לספרות מקצועית , פרמיות , שעות נוספות מיוחדות ועוד . בתהליך הדרגתי גדל משקל ההכנסות הפטורות ממס ל 10 אחוזים מכל ההכנסות , והן ניתנו בעיקר לקבוצות המבוססות ונעשו רגרסיביות בתחולתן . בהדרגה יצר התהליך האמור מצב משברי . ההכנסות ממיסים פחתו וחייבו העלאת שיעור המס שהושת על כל האוכלוסייה . הפטורים הורחבו בהדרגה לכל סוגי העוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד