מיסוי - מתודולוגיה

שלושה משפטים שכל אחד מאיתנו רגיל לומר על מיסים , הם חסרי משמעות . הבה נתבונן בהם : . 1 "נטל המס גבוה מדי ולכן יש להפחיתו" משפט זה מושמע ברוב מדינות העולם המפותח , גם אלה שנטל המס בהן נמוך כגון : ארה"ב ויפן , וגם באלה שנטל המס בהן גבוה מאוד כגון : שבדיה ודנמרק , ואף במדינות כישראל בהן נטל המס בינוני . כל מס מכביד על הציבור על כן הוא שואף להפחיתו . אולם כאן באה התשובה הכלכלית הברורה , שאין כלל משמעות למושג נטל מס גבוה או נמוך , משום שכולו נגזר מהחלטת המדינה על היקף ההוצאות הממשלתיות . בעידן הגלובלי , ולמעשה בכל שווי משקל כלכלי , נטל המס מן התוצר נגזר ממשקל ההוצאה הציבורית בתוצר . ההכרעה על ההוצאות היא שקובעת את משקל המיסוי בתוצר . לפיכך כל מי שרוצה להפחית בשיעורי המס צריך להגדיר לעצמו היכן יפחתו הוצאות הממשלה . שבדיה , דנמרק והולנד קבעו לעצמן קו מנחה , לפיו המדינה מפעילה מדיניות רווחה נדיבה , ומדיניות בריאות וחינוך עתירת הוצאה ממשלתית , על כן הן נאלצות לקבוע שיעורי מס גבוהים המביאים לנטל מס של כ 50-45 אחוזים מן התוצר . ארה"ב ויפן מפחיתות במדיניות הסוציאלית ובהוצאות אחרות של הממשלה , על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד