מבט כללי ומתודולוגיה

מבט נוכחי על מערכת המיסים בישראל מוביל למסקנות משמימות למדי . נטל המס * הכולל בישראל הוא כ 37 אחוזי תוצר ואינו שונה באופן מהותי מן הממוצע בעולם המפותח . שיעורי המס בכל תחום דומים בקירוב בישראל ביחס למרבית מדינות העולם המפותח . גם הניהול והאדמיניסטרציה של מערכת המס , דומה בקירוב לזו שבעולם המערבי . תהליך הגלובליזציה " כיוון" את מדיניות המיסים להשוואה ולדמיון עם מערכות המיסים בעולם המפותח . בחינת סוגי המיסים מראה כמעט זהות בין ישראל לבין העולם המערבי . שיעורי מס על יחידים נעים בין אפס ל 47 אחוזים , שיעור מס החברות דומה לממוצע העולמי , המע"מ בשיעור סביר , מיסי דלק , סיגריות ואלכוהול זהים כמעט לממוצע העולמי וכך הלאה . למרות האמור לעיל , נטל המס הכולל שונה בין גושי המדינות בהתאם להשקפותיהן בדבר רמת המעורבות הראויה בכלכלת המדינה ועל כך אפרט בהמשך . בכל העולם המערבי , מס הרכוש ומס העיזבון משוללי אסטרטגיה ברורה ומקריים למדי . בחלק מן המדינות קיים מס הון נטו , ובאחרות מס עיזבון או מס רכוש . ישראל מפעילה מס רכישה גבוה באופן יחסי ומיסי ארנונה גבוהים למדי . אבל אין בכך משום חריגה מן הרגיל . יש ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד