מלכ"רים ועוני 2009

המשבר הכלכלי העולמי הנוכחי החמיר מאוד את מצבם של העניים , משום הידלדלות המקורות העומדים בפני המלכר"ים הפעילים בתחום המזון , הביגוד , הבריאות ושאר צרכיה הבסיסיים של האוכלוסייה הענייה . בשנה האחרונה גדל הצורך האובייקטיבי לסייע לעניים , בעוד שבמקביל הולכות ופוחתות התרומות מן הארץ ומן העולם . במצב זה נדרשת המדינה למלא את הואקום באמצעות סיוע ישיר ועקיף למלכ"רים , בפעילותם החשובה והחיונית . בשנת 2009 תצטרך אפוא מדינת ישראל לקבוע רשת ביטחון סוציאלית עקיפה לעניים המרוךים באוכלוסייתה , שמשקלם גבוה יחסית למספר העניים בעולם המפותח . אתגר זה הוא מן החשובים ביותר בתקופת משבר והאטה כלכלית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד