שכר מנהלים

בריאיון עם מנכ"ל "טבע" שלמה ינאי , הוא נשאל ביחס לשכר העתק שלו לעומת שכרם של העובדים הפשוטים . את תשובתו נימק בכך ששכרו נקבע על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקולים כלכליים שונים . תשובתו אמנם נכונה אולם למעשה יכול היה לענות , שכל ויתור שלו על חלק מן השכר היה מגדיל את הרווח של בעלי השליטה ובעלי המניות , וכי ספק אם אפילו שקל אחד היה מגיע לידי בעלי השכר הנמוך . בשוק תחרותי כמו בישראל , אין כל דרך ממשית לשפר את שכרם היחסי של החלשים , אם אלה לא יבואו לשוק העבודה עם מטען השכלתי מתאים . ההסתמכות על רצונם הטוב של המנהלים אינה ריאלית וסתמית , ומלבד קביעה סבירה של שכר מינימום סביר ואכיפתו , אין דרך לשנות את השכר היחסי באופן מלאכותי . אתגר השיפור בחלוקת ההכנסות הוא מן המרכזיים בחייה של חברה , אסור אפוא להשאיר אותו טרף לטיעונים פופוליסטים חסרי תועלת , לפיהם "המנהלים יותרו על שכרם . "הגבוה  אל הספר
הקיבוץ המאוחד