הערות אחדות בשולי הפרק

. 1 רגישות סוציאלית ומנהיגות חברתית - בלבול המושגים בישראל קיים בלבול חמור בין המושג "רגישות סוציאלית" לבין המושג מנהיגות חברתית . אי בהירות זו גוררת בעקבותיה החלטות פסולות , גרועות הפוגעות במרקם החברתי בישראל . 01 לטח סוציאלית" מאופיין בכך שהוא תומך בהרחבה סוציאלית בכל תחום , ללא הבנת המגבלה התקציבית והכלכלית , וללא יכולת לבחון את השפעת החלטותיו . ה"רגיש סוציאלית" יתמוך תמיד בהרחבת סל התרופות , בהגדלת קצבאות לחד הוריות , לקשישים ולילדים ( להוציא אם הוא עוין את החרדים או את המגזר הערבי , ( הוא תומך בביטול שכר לימוד לסטודנטים , בתוספת שכר משמעותיות בסקטור הציבורי , ובמתן הכרה בהוצאות על מטפלות , עוזרות בית וריביות על משכנתאות . הוא רואה כמובן בחיוב את סבסוד הלחם , ומחייב את מגבלות השכר על העשירים . ה"רגישים סוציאלית" הם לוביסטים של כל דרישה סוציאלית . אולם עלי לומר כי תוצאות מעשיהם חמורות מאור ופוגעות בנושא החברתי , כיוון שהם פוגעים בכל יכולת של הממשלה לבצע מדיניות חברתית מוצלחת . הכול מתפתח במקריות מוחלטת ובהתאם ליחסי כוחות מקריים בין הלוביסטים השונים . כך למשל הרחבת סל התרופות היא אול...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד