סיכום, מסקנות ונושא הדואליות

מדינת ישראל מודעת לכך ש"הטייס האוטומטי" יחמיר את אי השוויון והעוני בישראל , יגרום משברים חברתיים ויקשה מאוד על המשך הצמיחה הכלכלית . על כן עושה ממשלת ישראל מאמצים כנים לשינוי בכל התחומים . בשלב זה הישגיה דלים יחסית . נשאלת השאלה האם קיים סיכוי משמעותי לשינוי ? התשובה היא , שהדבר תלוי בעיקר במנהיגות החברתית של מדינת ישראל , האם תצליח בעמידה עקבית ועיקשת לממש את יעדי הרפורמה בחינוך ובשוק העבודה . בשנתיים האחרונות היינו עדים לכישלון המאמצים לממש את הרפורמה בחינוך ובהשכלה האקדמית . הממשלה קיבלה פה אחד החלטות ביחס לרפורמות האמורות , אולם כבר ביום האישור בממשלה היה ברור , שסיכויי היישום דלים , בין אם בגלל התנגדות של גורמים שונים , ובין מפאת אי יכולת ניהולית ותקציבית ליישם את הרפורמות . האם המנהיגות תצליח יותר בעתיד ? למנהיגות פתרונים . הפרק כולו מחדד ומסביר כיצד החריפו המאפיינים הדואליים של מדינת ישראל מאוד בשנים האחרונות . המדיניות על כל מרכיביה : חינוך , שוק העבודה , המיסוי , הקצבאות , חוקי הגיוס ופתיחת השווקים , כולם יצרו דווקא הגדלה של אי השוויון והעוני , ובמקביל להקטנת שיעורי ההשתתפות ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד