פללי

" הטייס האוטומטי" אינו מנבא טובות ביחס לעתידה של ישראל בתחום החברתי , ומחייב אותה לנהל מדיניות אקטיבית לשיפור המצב החברתי . כבר הוזכר כי המבחן המרכזי לתחזיות של אי שוויון הוא התאמת האוכלוסייה בישראל לשוק העבודה העתידי . בקריטריון זה נמצאת המדינה במצב קשה למדי . ניתוח דמוגרפי מראה ששיעור החרדים באוכלוסייה היהודית הוא כ 9 אחוזים . שיעורם באוכלוסיית התלמידים בגילאי הגן ובית הספר היסודי הוא כ 23 אחוזים . כלומר "הטייס האוטומטי" יביא בהדרגה למצב שחמישית מאוכלוסיית המדינה תהיה חרדית , וממילא מתאימה פחות או בכלל לא , לשוק העבודה . כידוע שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה אינו עולה על רבע מכלל המבוגרים החרדים , וחלק מהם אף נטול השכלה מתאימה לשוק העבודה המודרני . עולה אפוא השאלה האם מגמה זו תמשך או תשתנה ? קבוצה בעייתית שנייה בשוק העבודה הם המיעוטים , שמהווים כחמישית ויותר מאוכלוסיית המדינה ומעל לרבע מכלל הילדים . לפי כל המדדים סובלת קבוצה זו מנחיתות בהשקעה בחינוך , ויותר מכך , היא מופלית לרעה בשוק העבודה . קשה לה להיקלט בסקטור הציבורי , בחברות הממשלתיות , ואפילו בחלק מן הסקטור העסקי המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד