1995-1990 - המדיניות הסוציאלית

במחצית הראשונה של שנות ה 90 התרחשה להלכה הרחבה גדולה במדיניות הסוציאלית והשקעה אדירה בחינוך ( גידול ריאלי של כ 70 אחוזים . ( אולם למעשה בתקופה זו נחשפו ניצני ההתרחבות של משבר העוני ואי השוויון בישראל , ונראה כי ההשקעה בחינוך נשאה פרי דל למדי . כישלון המחצית הראשונה של שנות ה 90 נבע מכך , שהמציאות הסוציאלית לא נבחנה באופן סימולטני יחד עם שוק העבודה , וההשקעות בחינוך הגדילו את התשומות בתחום זה בשכר ובשעות לימוד , אך לא התמקדו בתפוקות וביעדים . המדיניות הכושלת של המחצית הראשונה של שנות ה , 90 אשר נבעה מגורמים מגוונים , שכולם כאחד הביאו לירידת שכר יחסית ולעיתים מוחלטת של הקבוצות החלשות באוכלוסייה , בצד הגדלת התמריצים ליציאה לשוק העבודה . התוצאה , משבר שוק העבודה שהתבטא בשיעור השתתפות נמוך ובגידול משמעותי בעוניים של המועסקים והלא מועסקים . המהלכים המרכזיים שהביאו לתוצאות השליליות הם : . 1 ההסכמים הקואליציוניים עם ש '' ס הסכמים אלה אפשרו לראש הממשלה להתקדם בתהליך השלום , אולם הגדילו באופן ניכר את הקצבאות למוסדות חרדיים ספרדיים . תהליך זה שבעיקרו אינו שלילי , גרם לכך שמוסדות החינוך החרדיי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד