2007-1990 - הגלובליזציה והחמות אי השוויון

כבר הוזכר כי תהליך הגלובליזציה אותו עבר המשק העולמי משנת , 1989 / 90 השפיע מאוד על אי השוויון ועל מימדי העוני בישראל , עקב ההכרעה ההיסטורית של האוצר והממשלה לפתוח את שווקי המוצרים , המט"ח וההון . באמצעות פתיחת השווקים חשפה ישראל לחלוטין את שוק העבודה שלה לעולם , ובמקביל אפשרה גם כניסת מאות אלפי עובדים זרים , והקטינה את מספר הפלשתינים העובדים בישראל . גם פתיחת שווקי המוצרים בעיקר בשנות ה 90 חוללה שינויים חדים באי השוויון בשוק העבודה במשק . הקבוצות העיקריות שנהנו מפתיחת השווקים היו : . 1 המנהלים השכירים אלה שיפרו את מצבם היחסי לפחות ב 60-50 אחוזים , יחסית למקבילים להם בתואר אקדמי ומקצועי , גיל וותק . ההשתייכות למעמד המנהלים השכירים חוללה תמורה כלכלית עצומה וייחודית לקבוצה זו הן בישראל והן בארה"ב . העולם הגלובלי מאופיין בכך שבעלי ההון מתמחים במיזוגים , הנפקות והשתלמויות על פעילויות כלכליות בתחומים רבים ומגוונים . בעלי הון רבים עוסקים במקביל בנדל"ן , מסחר קמעונאי , תקשורת , ביטוח ובנקאות . כיוון שהם עצמם אינם מבינים ברוב התחומים המקצועיים , ממילא הם נדרשים למנהלים שכירים , מומחים בתחומים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד