1990-1977 - סטטוס קוו באי השוויון

בין השנים 1990-1977 נשמרו בקירוב מימדי אי השוויון במשק . ככלל , חלה שחיקה מסוימת בכל תשלומי ההעברה באמצעות האינפלציה , ובאמצעות הצמדת חלק מן הקצבאות למדד במקום לשכר הממוצע . אולם במקביל , בעיקר במחצית השנייה של שנות ה , 80 התרחש משבר בהכנסות של שכבות הניהול בישראל ( משבר ההתאמה של המשק הישראלי , לאחר יישום תוכנית הייצוב של שנת . ( 1985 התוצאה הייתה סטטוס קוו יציב למדי בכל מדדי אי השוויון . בתקופה זו לא נסתמנה גם מגמה ברורה של פתיחת שווקים לחו"ל , לכן לא ניכרו שינויים חדים בשוק העבודה או במחירים היחסיים והמוחלטים של המוצרים הסחירים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד