1977-1968 ממדינת סעד למדינת רווחה

תקופה זו היא היחידה בהיסטוריה הכלכלית של ישראל , בה חל שיפור מהותי בחלוקת ההכנסות . בשוק העבודה נבע שיפור זה מכמה גורמים . הראשון בהם הוא העלמותה של האפליה לפי מוצא עדתי . הנתונים מראים שבשנות ה 60 הראשונות הפער שנבע מאפליה ( לאחר בידוד גורמי ההשכלה , הגיל והוותק ) היה עדיין כ 15-10 אחוזים , והוא נעלם לחלוטין בסוף שנות ה . 70 היעלמות האפליה על בסיס מוצא , נבעה מכך שעדות המזרח החלו להשתלב בהדרגה בוועדים , ברשויות המקומיות ובפוליטיקה הארצית , לכן נעלמו השפעת הפרוטקציה וההעדפה העדתית . יודגש שאפליה מוגדרת כמצב בו בן למוצא אחד מועדף על בן למוצא אחר , כאשר שאר התכונות הן זהות . אולם פערי ההשכלה לפי המוצא , עדיין ממשיכים להתקיים גם היום , לכן פערי ההכנסות לפי המוצא העדתי עדיין גבוהים בישראל . השיפור בחלוקת ההכנסות בשוק העבודה , נבע משני גורמים נוספים - הראשון והעיקרי הוא כניסת הפלשתינים לשוק העבודה בשנת . 1967 שילובם של הקבוצות הבינוניות והחלשות בקרב האוכלוסייה היהודית בשוק העבודה שיפר מאוד את מצבן הכלכלי . רבים עשו הסבה מעובדים פשוטים לקבלנים ויזמים . הגורם השני היה תהליך האקדמיזציה של ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד