פרק 8: אי שוויון ועוני בישראל - פרספקטיבה היסטורית ומצב נוכחי