עוני - הערות תיאורטיות

העוני מוגדר בדרך כלל במונחים יחסיים . הכנסה של פחות מ 50 אחוזים מן השכר החציוני מתוקנן לגודל משפחה . יוצאת מן הכלל היא ארה"ב , שבוחנת עוני גם במונחים מוחלטים של סל מזון , סל חינוך וסל בריאות . הפערים בהגדרות יוצרים גם טיפול שונה בעוני באמצעות קצבאות או תלושי מזון . העוני בעולם נמדד בדרך כלל במונחים של הכנסות דולריות ליום , אך גם במונחים של מספר האנשים הרעבים , שנאמד היום בערך בכמיליארד נפש . ברור לגמרי שעוני זה שונה לחלוטין מן העוני בארצות המפותחות . ככלל , ניכר שיפור רב בעולם במימדי העוני , בגלל כניסת מאות מיליוני אנשים לשוק העבודה הגלובלי ( בעיקר סין והודו , ( אולם עליית מחירי המזון בשנתיים האחרונות ולאחר מכן המשבר הכלכלי הגלובלי בלמו למרבה הצער את התהליך האמור . במסגרת ספר זה אבחן כמתבקש את שאלת אי השוויון והעוני בישראל .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד