מערכת הבריאות

הניסיון הבינלאומי נותן תוצאה אמפירית ברורה למדי , שלפיה מדינות שנקטו בהפרטה קיצונית של מערכת הבריאות נכשלו ( ארה"ב לדוגמה . ( בדומה לכך גם מדינות שפנו לדרך ההפוכה ( ישראל לדוגמה בשנות ה 50 וה , ( 60 רפואה שוויונית וציבורית לחלוטין . המודל של מיזוג בין שתי השיטות הצליח יותר , אף שתיאורטית אין לכך בהכרח הוכחה ברורה . המודל האמריקני רואה במוצר בריאות , בבחינת שירות רגיל . ממילא יש ליצור בו תנאים של תחרות משוכללת , שצריכה להביא לדעת מעצבי המודל לאופטימיזציה כלכלית . במודל זה ראוי שהסקטור הציבורי יסייע רק לחולים העניים , ואת השאר ישאיר לתחרות כלכלית פתוחה ומוחלטת . השקיפות בארה"ב מושגת בכך , שחברות מידרוג קובעות ציון יחסי ומוחלט לכל בית החולים או לכל אגף בבית החולים . חברות המידרוג מפעילות מודל אקונו מטרי רב משתני , המשווה הישגים של כל בית חולים בתחומו . כך למשל חברות המידרוג בוחנות כמות נתונה דומה של ניתוחי לב , בכל בית חולים , תוך בידוד גורמים כמו גיל החולה , מצב בריאותו ערב הניתוח , היסטוריה משפחתית , ותוצאות הניתוח בשלבי זמן שונים , ובסופו של דבר נקבע הדירוג הראוי . ברור למדי , שהדירו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד