אי השוויון - הנושא הפוליטי

מובילי המדיניות החברתית הם בדרך כלל פוליטיקאים בעלי רקע כלכלי חלקי , לפיכך הם נוטים לראות את ההשפעות המיידיות ולא את ההשפעות ארוכות הטווח בשוק העבודה . סיוע מסיבי בקצבאות למשפחות חד הוריות , גרם בשנות ה 90 לירידה בשיעור ההשתתפותן של אמהות חד הוריות בשוק העבודה , יחסית לנשים נשואות באותו מעמד כלכלי חברתי . התוצאה הייתה פגיעה בחד הוריות מבחינת הקריירה המקצועית שלהן . קצבאות ילדים רחבות סייעו ודאי באופן סוציאלי למשפחות של בדואים וחרדים , אולם לטוב או לרע הם הגדילו כנראה באופן משמעותי את מספר הילדים במשפחות אלה , "והוציאו" רבים מן הגברים משוק העבודה . עולה אפוא השאלה האם דבר זה רצוי ובאיזה מינון ? גם צעדים פוליטיים משפיעים על השווקים . כך למשל חיוב חרדים להימנע מעבודה בגיל 18 עד 31 כתנאי לאי גיוסם לצבא , גרר יציאה המונית של החרדים משוק העבודה . כל הגורמים הסוציולוגיים , הפוליטיים , הכלכליים והחברתיים משתלבים בקביעת התוצאה הן מבחינת החברה והן באי השוויון והבולט בה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד