אי השוויון - השאלה הביצועית

בכל מדינה קיימת חד חד ערכיות בין המודל הביצועי שמדינה בוחרת לבין המודל הסוציאלי . מדינות שראו בקריטריון ההכנסה המשפחתית מדד ראוי להפעלת שינויים במדיניות החברתית , חייבו דיווח הכנסות כללי של כל המשפחות . מדינות שחסר בהן דיווח כללי , נמנעו ממדיניות סלקטיבית על בסיס ההכנסות המשפחתיות . צרפת , לוקסמבורג , ארה"ב וקנדה מחייבות את כל אוכלוסייתן להגיש דו"ח מס הכנסה , על כן הן מפעילות מדיניות סלקטיבית על בסיס ההכנסה , ועושות זאת באמצעות הכרה בהוצאות מטפלת ועוזרת , הכרה בריבית על משכנתאות , בהפעלת מס הכנסה שלילי , ולעיתים בחלוקת תלושי מזון לשכבות החלשות ( ארה"ב . ( ישראל כמו אנגליה , אירלנד וכדומה , נמנעות מלדרוש דיווח כללי , וממילא אין הן יכולות לבצע מדיניות סוציאלית סלקטיבית על בסיס ההכנסה המשפחתית , ועושות זאת על בסיס דמוגרפי ( גיל , אזור גיאוגרפי , מספר ילדים , מחלות כרוניות וכדומה . ( לעיתים מנסה מדינה כמו ישראל להפעיל מיסוי קצבאות , מס הכנסה שלילי או הכרה בהוצאות , ללא דיווח כללי על ההכנסות וללא מידע אופרטיבי על ההכנסה המשפחתית . ניסיונות אלה כושלים בדרך כלל ומסתיימים באי מיצוי זכויות , הה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד