אי שוויון - השאלה הערכית

שאלת המפתח הערכית היא , האם ראוי לדעת שעל כל אחד מאיתנו להקטין את הכנסתו כדי לאפשר שיפור בחלוקת ההכנסות במשק . זוהי שאלה מורכבת למדי בכל המימדים . כך למשל , ספק אם ראוי במדינות כמו דנמרק ושבדיה להעצים את המדיניות לשיפור בחלוקת ההכנסות או אולי להיפך , ומה ביחס לארה"ב ? הניתוח הערכי מתמודד ברוב המקרים בפער שבין אידיאולוגיה של מדינת סעד , לעומת הערכים של מדינת הרווחה . תומכי מדינת הסעד יאמרו שראוי לעזור ולסייע למי שנמצא מתחת לקו העוני ( או קו נמוך אחר , ( אך מוטב שלא להתערב בחלוקת ההכנסות ביחס לשאר קבוצות האוכלוסייה . תומכי גישה זו , שמובילם התיאורטי הוא מילטון פרידמן ( M . Friedman ) אומרת , שמס הכנסה פרוגרסיבי ( שיעור שולי עולה ) אינו רצוי , משום שהוא מפלה גם בין שני אנשים זהים ברוב תכונותיהם , 10 ) רקע משפחתי , הכנסות הורים ועוד , ( אך שונים במידת ההעדפתם את סוגי הפנאי ורמת זהירותם בלקיחת סיכונים . פרט שמוכן לוותר על פנאי לצורך הגדלת צריכת "שאר , "המוצרים ומוכן לקחת סיכונים ביזמות , משלם לאורך חייו מס גבוה הרבה יותר מאשר פרט , שמעדיף פנאי ושונא סיכונים . על כן , על פי פרידמן אין לכך הצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד